Tidligere var tilfeller av poliomyelitt forårsaket av poliovirus ganske vanlige og forårsaket alvorlig bekymring blant foreldre til barn. I dag har medisinen en effektiv vaksine mot den ovennevnte sykdommen. Det er grunnen til at i det sentrale Russland har antallet poliotilfeller gått kraftig ned. Imidlertid ser det ut til at det er mulig å pådra seg polio når du reiser over lengre avstander.

Forløp av sykdommen

Den første fasen av sykdommen kan forveksles med influensaviruset. Etter en kortvarig bedring av tilstanden stiger temperaturen til 39 grader. Sykdommen er ledsaget av hodepine og muskelsmerter. Lammelser med medfølgende muskelslapphet kan også utvikles. Svært ofte er konsekvensene av sykdommen irreversible.

Når skal du ringe lege

Umiddelbart så snart du mistenker utviklingen av symptomer på sykdommen, nemlig hodepine, "kroket nakke"-effekt eller lammelse.

Legehjelp

Viruset kan oppdages gjennom en avføringstest eller strupeprøve. Poliomyelitt kan ikke behandles med medisiner. Ved komplikasjoner er gjenopplivning av barnet nødvendig. For omtrent 15 år siden var den populære poliovaksinen en oral vaksine som inneholdt svekkede poliovirus. I dag utføres vaksinasjon ved å introdusere et inaktivert (ikke levende) virus intramuskulært, som igjen unngår en sjelden komplikasjon – polio forårsaket av vaksinen.

Inkubasjonstiden er fra 1 til 4 uker.

Høy smitteevne.

Legg igjen en kommentar